Artificial Intelligence: Nieuwe Uitdagingen voor de Mens

Deze reeks artikelen/blogs wil de rol van Bewustzijn onderzoeken in de ontwikkeling van Artificial Intelligence. Is Bewustzijn wel Artificieel? Of speelt Bewustzijn een grotere rol dan we kunnen bevroeden? De artikelen zijn bedoeld om ons voorstellingsvermogen te prikkelen …

Virtual Reality
De deelnemer doorkruist al vliegende een betonnen labyrint bestaande uit verdiepingen, hellingen en corridors. Hij scheert langs en rond betonnen steunpilaren, zijn blik gericht op het einddoel: een rode verflijn op de grauwe vloer. Dan gaat er een huivering door hem heen. Zijn oog wordt getroffen door een vertrouwd maar vervreemdend beeld. Dat van hemzelf. Hij ziet zichzelf achter de finishlijn staan, terwijl hij op zichzelf afvliegt. De ervaring van uittreding is nu compleet. De vliegende drone bereikt het einddoel van zijn vlucht door het garagecomplex, en keert terug naar zijn eigenaar. De ‘gamer’ verwijdert tenslotte de videobril van zijn hoofd, die verbonden is met de camera op de libelle vormige drone.

Het gevoel van uittreden werd beschreven door een deelnemer aan een dronewedstrijd in een tv-uitzending van VPRO’s Tegenlicht.

Het gevoel van vliegen en uittreden is bij een mens verbonden met zijn droomlichaam, ook wel Astraallichaam genaamd. Menig mens heeft ’s nachts in zijn dromen wel eens de ervaring gehad te kunnen vliegen, te kunnen zweven, gewichtsloos te zijn. Het gevoel van uittreden, zoals beschreven bij het besturen van een vliegende drone, is verbonden met wat we een ‘astrale projectie’ noemen. Een dergelijke uittredingservaring kan ons spontaan overvallen, bijvoorbeeld als we op de rand van slaap verkeren. Of, zoals hierboven geschetst, blijkbaar ook worden opgewekt worden door moderne technologie. De grenzen van ons bewustzijn worden hiermee opgerekt. De mens lijkt de uitdaging aan te gaan van een nieuwe frontier. Zo is een volgende stap in de ontwikkeling van de computergame die van de Virtual Reality (waarvan de eerste contouren al in de jaren ’80 zichtbaar werden). Een extra ‘technologisch brein’ – in de vorm van een kap of bril op ons hoofd – leidt ons binnen in een virtuele vier dimensionale tijdruimte.

Het gevoel van vliegen en uittreden is bij een mens verbonden met zijn droomlichaam, ook wel Astraallichaam genaamd.

Zo kunnen we middels de bril bijvoorbeeld in een schijnwereld stappen van kleurrijke bolvormen, kegelvormen en kubusvormen die rondom ons ‘lichaam’ zweven. Zodat we, als we later die dag langs een abstract schilderij lopen, even de nijging krijgen in het schilderij te stappen. Als een na-ijlend uittredingseffect in onze geest.

Virtueel Brein

Want het is onze eigen geest die we met dergelijke ervaringen triggeren. Onze geest maakt van dit ‘virtuele brein’ gebruik dat voor de Virtual Reality experience is ontworpen. Maar onze geest maakt evenzogoed gebruik van ons fysieke brein, dat voor onze dagelijkse ervaringswereld is ‘ontworpen’. Deze ‘stelling’ is in strijd is met de heersende materialistische zienswijze in de wetenschap.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Geef een reactie