Artificial Intelligence: Nieuwe Uitdagingen voor de Mens

Deze reeks artikelen/blogs wil de rol van Bewustzijn onderzoeken in de ontwikkeling van Artificial Intelligence. Is Bewustzijn wel Artificieel? Of speelt Bewustzijn een grotere rol dan we kunnen bevroeden? De artikelen zijn bedoeld om ons voorstellingsvermogen te prikkelen … Virtual Reality De deelnemer doorkruist al vliegende een betonnen labyrint bestaande uit verdiepingen, hellingen en corridors. […]